23 februari 2024
Zoals velen reeds weten fuseren de Crangeborg en de Bongerd per 1 augustus a.s. tot één samenwerkingsschool. Natuurlijk verdient de samenwerkingsschool een nieuwe naam. De gezamenlijke MR van de scholen heeft op donderdag 11 februari, tijdens een gezamenlijke ouderavond, de procedure bekendgemaakt over de naamgeving. Je wordt (zeker iedere Stedumer) uitgenodigd om in de periode van 12 februari tot 12 maart met een suggestie te komen.
Het is belangrijk om je voorstel van een (korte) inhoudelijke motivatie te voorzien. Dit omdat de gedachte achter de naam ook erg belangrijk wordt gevonden. Je (onderbouwde) suggestie kan gemaild worden aan a.koenes@hetnet.nl. Arend Koenes is voorzitter van de commissie die medio eind maart een advies met voorkeursvarianten (max. drie) aan de gezamenlijke MR zal geven. In de commissie zitten verder Jeroen Vermeer, Riekie van den Berg, Peter Arends en Nicole Bijen Alblas.
De MR zal vervolgens – op een nader te organiseren avond – voorkeursvariant 1 ter stemming voorleggen aan de aanwezigen. Indien deze voorkeursvariant niet de meerderheid van de stemmen krijgt zal voorkeursvariant 2 in stemming worden gebracht. Indien deze ook niet de meerderheid van de stemmen krijgt zal – indien deze er is – voorkeursvariant 3 in stemming worden gebracht. Indien deze ook niet de meerderheid van de stemmen verkrijgt zal de variant met de meeste stemmen de nieuwe naam van de prachtige samenwerkingsschool worden. Er zal steeds door middel van handopsteking worden gestemd.
De naamgevingscommissie daagt je uit om ook met een (creatief/vernieuwend en ….) voorstel te komen. Bij vragen omtrent de procedure kan contact worden opgenomen met Arend Koenes.

, Naamgevingscommissie/A. Koenes

Geef een reactie