2 maart 2024

Nieuwe speltakken bij de Struners

0
In december 2018 zijn de Struners 10 jaar actief als scoutinggroep. We hopen daar op 15 december op feestelijke wijze bij stil te staan. Maar nu vraagt iets anders onze aandacht, de uitbreiding van de vereniging met twee nieuwe doelgroepen, voor volwassenen (de Struners-stam) en voor kinderen in de leeftijd van 5-7 jaar (Bevers).
Bij een interview met een lid van het eerste uur op het Noordelijk Pinksterkamp werd de ambitieuze uitspraak gedaan dat de Struners volgend jaar met vijf leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn in de Marnewaard. Er zijn nu drie leeftijdsgroepen, welpen (7-11 jaar), scouts (11-15 jaar) en explorers (15-18 jaar). De Struners waren maar liefst met 35 leden op zomerkamp in Dwingeloo, de nieuwe groepstent (zie foto) is er al op berekend.

Oprichting Struners-stam
Op 13 april is er een eerste (barbecue) bijeenkomst geweest voor de volwassenengroep, de zogenaamde stam. De functie van de stam is ten dienste te staan van de vereniging. Dat doen de stamleden o.a. door te koken op kamp, zoals recent in Dwingeloo. Eenmaal per maand is er een activiteit, meestal op vrijdagavond. Wat opvalt is het grote enthousiasme, deels van mensen die vroeger op scouting zaten, maar ook van mensen die graag op scouting hadden gewild. Dit aanbod van de Struners blijkt hierop goed aan te sluiten. De eerste avond voor deze groep leden en belangstellenden wordt georganiseerd op vrijdagavond 28 september in Moarstee, vanaf 21 uur onder het genot van een vuurtje. Onderwerp zal dan ook zijn het koken op kamp, wat op 5-7 oktober al aan de orde is. Voor het koken op dit kamp hebben zich al mensen opgegeven, maar er mogen zeker nog meer bij, ook voor het kamp zelf.
Oprichting Bevers
Gezien de toenemende belangstelling en de wachtlijst voor de welpen willen we na de zomervakantie starten met de voorbereiding van de Bevergroep, voor kinderen van 5 tot en met 7 jaar. Deze groep komt op zaterdag om 13.30 uur bij elkaar en sluit af om 15.30 uur. Te zijner tijd kijken we ook naar de mogelijkheid om met deze groepen ook kampeerervaring op te doen.
Leiding nodig
Uitbreiding betekent ook dat er meer leiding nodig is. Voor leidinggeven is ervaring met scouting niet strikt noodzakelijk. Ook kunt u zich altijd opgeven als ranjaleiding, wel helpen en meegenieten, maar niet programmaverantwoordelijk zijn. In overleg met u kijken we wat het beste past. Binnen de vereniging is inmiddels voldoende ervaring om u wegwijs te maken. Hebt u/je belangstelling voor het geven van leiding of wilt u uw kind graag laten deelnemen aan de Bevers? Of wilt u lid worden van de stam? U kunt dat aangeven bij lies.oldenhof@perivert.nl of via de secretaris, Floris Kapteijn, via kapteijn@gmail.com. Als u meer wilt weten kunt u bellen of appen met 06-204 269 14. Op verzoek sturen we u dan graag een aanmeldformulier toe.

Scouting De Struners,

Geef een reactie