1 maart 2024

Nieuwe wethouder voor Delfzijl

0

Delfzijl – De CDA-fractie in Delfzijl heeft oud-wethouder Bert Westerink (47) van Groningen weten te strikken voor het wethouderschap in deze havengemeente. Westerink, momenteel werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur, volgt Jan Huisman op, die onlangs zijn ontslag indiende

CDA-fractieleider Jan Smid glom van trots tijdens de persconferentie waarin hij de naam van het bestuurlijk zwaargewicht bekendmaakte. ”We waren op zoek naar een type als Bert Westerink als nieuwe wethouder, maar hebben hem in hoogsteigen persoon bereid gevonden deze klus op zich te nemen. Hij beantwoordt meer dan volledig aan het profiel dat we hadden opgesteld: ruime bestuurlijke ervaring, herkenbaar CDA-profiel, netwerker, teamspeler en affiniteit met de portefeuille van Jan Huisman.”


Niet verhuizen


Westerink was in zijn Groninger periode (1986-1996) ondermeer belast met sport, zorg en welzijn, volksgezondheid, milieu en openbare werken, minderheden en hulpverleningsdienst. In Delfzijl is hij voor 90 procent beschikbaar, om zijn adviesbureau op een laag pitje te kunnen laten voortbestaan. Hij is daardoor niet beschikbaar als loco-burgemeester.


Westerink gaat niet verhuizen naar Delfzijl. Hij woont met zijn vrouw en kinderen in de Groninger wijk Helpman en wil daar in ieder geval de komende anderhalf jaar (de resterende collegeperiode) blijven wonen. Volgens de Gemeentewet zou hij binnen een jaar in Delfzijl moeten wonen. ”We zullen de raad verzoeken hem een jaar ontheffing te verlenen van het wonen in Delfzijl”, zegt Smid. ”Voor het daaropvolgende half jaar zullen we in overleg met de provincie een oplossing moeten zoeken.”

www.dvhn.nl

Geef een reactie