13 juli 2024

Nieuws van de activiteitencommissie

0

De vorige keer hebben we u verteld over het jaarprogramma. De eerste activiteiten komen er weer aan. Wandelvierdaagse en crazy race staan in mei op de agenda. Voor de wandelvierdaagse willen we alvast een beroep op u doen om u aan te melden als inschrijver of als koffieschenker. Ook meedoen is natuurlijk prima, maar eerlijkheidshalve zijn er genoeg liefhebbers, op dat gebied hoven we niet te werven. Om die belangstelling in goede banen te leiden doen we een beroep op uw hulp om iedereen op tijd te laten starten, veilig te laten oversteken en de verzorging op hetzelfde peil als de andere jaren te kunnen houden.

De ervaring leert dat het vinden van voldoende vrijwilligers om etenstijd niet meevalt. Als je zelf  kleine kinderen hebt, dan wel met hen als begeleidende ouder loopt heb je al genoeg om handen. Vandaar dat we de Stedumers die al wat meer de handen vrij hebben vragen om in de week van 21 t/m 24 mei twee uurtjes per avond (van 18.00 tot 20.00 uur) beschikbaar te zijn. Voorheen was dit een taak van het bestuur van de gymnastiekvereniging, en sinds vorig jaar wordt dit door de activiteitencommissie van Dorpsbelangen gedaan. U kunt zich aanmelden bij Lies Oldenhof, l.oldenhof@perivert.nl, of bij Anneke Wiersema, tel 551802.

 

Alvast bedankt,

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie