16 juli 2024

22 November hebben we op onze najaarsvergadering heel wat zaken de revue laten passeren. Zo wilden we met u delen wat het college van B&W zoal te melden had in een gesprek deze herfst. Maar ook was het bestemmingsplan ter inzage. Een mooie service voor vele aanwezigen. Een aantal onderwerpen verdienen ook de aandacht van alle Stedumer-lezers.

Er is een verzoek gedaan door de gemeente om na te denken over een aantal straatnamen die in de uitbreiding aan de noordkant te vinden zullen zijn. We zijn op het spoor gezet van een aantal vindingrijke Stedummers maar willen het beste idee niet missen. Het gaat om een vijftal straten waarvan er vier uitkomen op de Hilmaarweg. We zijn op zoek naar een gezamenlijk thema waarbinnen dan weer namen te noemen zijn. Bijvoorbeeld een aantal markante oud-stedummers. Of verdwenen wegen of plekken. Graag horen wij van u.

Onze buurtagent, Adri de Lange, wist ons te melden dat het omtrent de criminaliteit in Stedum een stuk rustiger is geworden. Bijna geen inbraken en weinig klachten. Mocht dat veranderen dan is het goed te weten dat het politiebureau in Uithuizen direct te bereiken is via: 050-5872400.

Onze gemeente is inmiddels onder controle van de provincie gesteld. Dit zat er al geruime tijd aan te komen. Rechtstreekse aanleiding is de begroting op langere termijn. Om die gezond te houden moeten er maatregelen genomen worden. In de nabije toekomt zal B&W ons benaderen over mogelijke bezuinigingen in het voorzieningenniveau. Maar ook specifieke dure elementen zoals wellicht de sporthal. We zullen met de dorpsvisie in de hand er voor waken dat de toekomst van Stedum een positieve blijft.

Verder kan het u ontgaan zijn maar de Handelsvereniging Stedum heeft zichzelf opgeheven. Zij organiseerden o.a. de oudejaarsacties en meimarkten. Er waren geen redenen genoeg om dit langer in stand te houden. Dorpsbelangen zal onderzoeken of een andere partij iets zou willen met de meimarkt. Verheugender was het nieuws dat er nog geld in kas was. Daarmee wil de handelsvereniging een informatiebord financieren. Dit bord kan komen te staan bij het hek op overgang van de Kampweg in Hoofdstraat. Op dit bord kan zichtbaar worden wat er zoal in Stedum te vinden is en waar. Wij zijn voor het idee en de financiering de handelsvereniging dankbaar.

Dan de woningbouw. Er gebeurt van alles maar het schiet niet op. Zo laat het zich samenvatten. De gemeente gaat dan ook actiever, buiten Stedum, kavels verkopen. Maar ook zal het zijn medewerking verlenen aan de bouw van een drietal woningen aan de Triezenbergstraat. Als bestuur denken we na/mee over de kassen en het haventerrein. Zeker nu Weespoel naar Ten Boer gaat zal dat ook voor deze kant van Stedum gevolgen hebben. Als laatste kan ik melden dat de Woningbouwvereniging Wierden en Borgen nog steeds serieus bezig is woningen te ontwikkelen aan de noordkant.

De festiviteiten vanwege het jarig zijn van onze vereniging hebben we gepland in de stille periode. Ergens op de overgang van winters weer naar voorjaarsweer. Maar aangezien het momenteel nog steeds herfst is en nu toch bijna kerst is, blijft een datum nog even afwachten. We willen iets voor iedereen en door iedereen, daarover later meer.

Een feest dichterbij is het oud en nieuw-feest in de sporthal. Deze keer door Stedummers zelf georganiseerd. We rekenen op plezier voor iedereen. Met name wil ik noemen dat er professioneel op uw veiligheid gelet zal worden.
Helaas is er ook minder leuk nieuws te melden. In het weekend van 25 november hebben er rond de jeugdsoos een aantal incidenten plaatsgevonden. Onder andere zijn Stedummers en jongeren uit Ten Boer slaags geraakt. Dit nadat er in jeugdsoos onenigheid ontstond tussen beide groepen. Na politie-interventie is het even stil geweest. In de nacht is echter nog een stuk vuurwerk afgestoken. Deze opeenstapeling heeft een regen aan klachten/opmerkingen opgeroepen. Uiteindelijk heeft het bestuur van de jeugdsoos een volwassen besluit genomen. De voorzitster zegt er over: “…. is na overleg met de burgemeester door het bestuur besloten dat we tijdelijk een time-out inlassen. Dit in het verband met het incident van afgelopen weekend en de eerdere gebeurtenissen rondom de soos. Wij als dagelijks bestuur hopen samen met de gemeente een oplossing te vinden voor deze problemen.”
De gemeente is ook van mening dat de plek niet langer bruikbaar is voor de jeugdsoos. Hierover en hoe nu verder zal in januari verder gepraat worden.

www.stedum.com

Geef een reactie