22 april 2024

Nieuws van Jehova Nissi

Na nog een betrekkelijke rust aan
het muzikale front volgt hier weer nieuws van de Chr. Muziekvereniging
Jehova Nissi. Sinds medio augustus repeteren we weer in Trefpunt waar we
al sinds jaar en dag een goed onderkomen hebben. Ook hebben we inmiddels
de eerste officiele optredens achter de rug, namelijk 2 serenades en wel
bij ons lid Berta Tuinstra die haar 50e verjaardag vierde en
bij het echtpaar P. Rijskamp aan de Bedumerweg die hun 55-jarig huwelijksfeest
vierde. Voor degene onder u die het niet weten: hebt u iets te vieren en
u wilt dat opluisteren met onze muziek dan is dat in overleg mogelijk.

Neem in dat geval contact met op
met Popko Tromp of Nanne Santing. Tijdens de repetities zijn we alweer
druk aan het oefenen met de muziekstukken
die we tijdens een nog nader te bepalen concert in het najaar gaan spelen.
Wanneer en waar dat zal zijn en welke vorm en inhoud dit gaat krijgen
zult u vroegtijdig van ons vernemen. Ook staan er de komende maanden
de ÒgebruikelijkeÓÊ activiteiten
(intocht Sint Nicolaas, kerst e.d) voor de deur waar wij ook weer onze
medewerking aan zullen verlenen. U zult op verschillende tijdstippen weer
van ons horen.

Op dit moment is de vereniging ook
druk met niet-muzikale activiteiten. Inmiddels hebt u onze leden aan
de deur gehad voor de bloembollenactie
en ook zullen we de komende weken langs komen met de bekende donateurkaarten.
Verder zal er in november nog een kledingactie gehouden worden. Hierbij
halen we oude, maar nog goede kleding, bij u op die ten goede zal komen
aan diverse projecten. In december volgt dan nog de traditionele mandarijnenactie.
Alle acties worden van harte bij u aanbevolen want we kunnen niet zonder
uw steun! Over het verder verloop ervan zullen we u op de hoogte houden.
Tot zover voor deze keer.

© Archief www.stedum.com

jehova nissi

Geef een reactie