16 juli 2024

Vrijdag 16 september reist er een groep van 24 Stedumers af naar het Duitse Stedum, 19 volwassenen en 5 kinderen. Daar worden de Groningers vrijdagmiddag om 5 uur verwacht. Het programma zal bestaan uit spelletjes, een rondwandeling met verschillende activiteiten door het dorp, een bezoek aan de centrale, een gezellige avond met karaoke, een kerkdienst in het mooie oude kerkje daar en een afscheidslunch..

 Zondag eind van de dag komt men dan weer terug in Stedum Groningen. De groep is in de leeftijd van 4 jaar oud tot in de zeventig. Sommigen gaan voor het eerst, en anderen zijn al vanaf 1979 erbij, een bonte mengeling van Groninger en Niedersaksische plattelanders. Het uitzwaaitijdstip wordt nog bekend gemaakt. Over twee jaar bestaat dit initiatief, ooit gestart door wijlen oud-burgemeester Mellema, 40 jaar. We mogen alvast gaan nadenken over wat er dan uit de kast gehaald kan worden

, Stedum Stedum

Geef een reactie