20 mei 2024

Nieuwsbrief projectgroep scholenfusie

0
Op basis van een rapportage hebben de bovenschoolse besturen van Marenland en Noordkwartier een voorgenomen besluit geformuleerd om de Bongerd en de Crangeborg per 1 augustus 2013 te fuseren. Dit voorgenomen besluit is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraden, die nu zes weken de tijd hebben om hun instemming te geven.

www.stedum.com,

Geef een reactie