27 mei 2024

Nij Begun de goudpot aan het einde van de regenboog?

Nij Begun de goudpot aan het einde van de regenboog?

Is Nij Begun dan de goudpot aan het einde van de regenboog? Wij denken het niet. De komende tijd moet vooral duidelijk worden op welke manier de beschikbare 3,5 miljard euro ingezet wordt in de komende 30 jaar. Maar het is wel een kans en daarmee ook de kunst om dit geld op de goede manier in te zetten zodat het zoveel mogelijk in de dorpen, bij de inwoners van die dorpen terecht komt zodat er weer perspectief is, de regenboog oplost, de goudpot niet meer nodig is en de zon uiteindelijk weer doorbreekt.

In het najaar van 2023 hebben leden van de vereniging Groninger Dorpen zich gebogen over de vraag hoe de beschikbare fondsen het beste benut kunnen worden. Dit resulteerde in een duidelijke lijn van denken en actiepunten die op 19 april tijdens de Groninger Dorpendag in Froombosch aan kwartiermaker Henk Nijboer, gedeputeerde Tjeerd van Dekken en burgemeester Adriaan Hoogendoorn worden overhandigd in de vorm van een manifest.

Henk Nijboer heeft de afgelopen weken de provincie doorkruist, luisterend naar de behoeften en wensen van de inwoners. Wat keer op keer naar voren kwam, was de behoefte aan het versterken van bestaande initiatieven en structuren en het creëren van ontmoetingsplaatsen in ieder dorp, vaak vertegenwoordigd door buurt- of dorpshuizen.

De voorgestelde maatregelen in het manifest zijn concreet en gericht op het versterken van de sociale structuur in de dorpen:

  • Uitgewerkte toekomstplannen: geef dorpen de mogelijkheid om plannen te maken met ambitie, met zowel vastgelegde budgetten voor het proces als voor de uitvoering.
  • Toekomstbestendige en duurzame buurt- en dorpshuizen: met zowel budget voor de ontwikkeling als voor de uitvoering.
  • Constructieve afspraken met samenwerkingspartners: geen nieuwe uitvoeringsorganisatie, maar uitbouwen van bestaande samenwerkingsverbanden voor effectief gebruik van beschikbare middelen.
  • Ondersteuning van cruciale functies in de dorpen: budgetten beschikbaar stellen voor dorpsondersteuners, dorpshuisbeheerders of andere cruciale functies in het dorp, ook in sport en cultuur. 
  • Toegankelijkheid van budgetten: elk dorp krijgt een gereserveerd budget op basis van een convenant, afgestemd op de behoeften van elk dorp.

Met deze maatregelen en de inzet van inwoners, dorpsorganisaties, en overheden moet het mogelijk zijn om de basis op orde te krijgen en iedere gemeenschap een passend voorzieningenniveau te geven. Dit zal niet alleen bijdragen aan het herstel van sociale cohesie, maar ook aan het vinden van antwoorden op hedendaagse thema’s.

Nij Begun biedt geen directe oplossing als de goudpot aan het einde van de regenboog, maar wel een pad naar vernieuwing en perspectief voor de provincie Groningen. Met de juiste inzet en samenwerking kan dit programma de motor zijn voor positieve verandering en welvaart voor alle inwoners van Groningen.

Laten we samen deze kans grijpen om de toekomst van Groningen vorm te geven, geïnspireerd door de belofte van Nij Begun, onze eigen goudpot aan het einde van de regenboog. Samen kunnen we een nieuw perspectief creëren, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de komende generaties.

Vereniging Groninger Dorpen
Hielke Westra, directeur