2 maart 2024

Noord-Nederland is waakzaam

0

assen/groningen – In Groningen en Drenthe wordt met het oog op de Irak-crisis een aantal speciale maatregelen genomen.

De defensietop in Den Haag heeft woensdag besloten in het belang van de veiligheid van het eigen personeel militaire objecten extra te beveiligen. Deze voorzorgsmaatregelen gelden ook voor de kazernes in Assen, Havelte en Zoutkamp (Marnewaard) en de militaire complexen in Oudemolen en Veenhuizen. Er zijn daar verscherpte toegangscontroles. Ook is er extra bewaking.

School

Vorige maand werd op het chemiepark in Delfzijl de beveiliging verscherpt in verband met eventuele dreiging van terrorisme. Net als na de aanslagen op 11 september 2001 worden bezoekers nauwkeuriger gecontroleerd. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil geen mededelingen doen over eventuele extra veiligheidsmaatregelen. “De veiligheid van ons personeel heeft te allen tijde onze hoogste prioriteit.” In Assen wordt de Britse Helen Sharmanschool (85 kinderen) als enige school in Drenthe extra in de gaten gehouden in verband met de oorlog.

© Archief www.stedum.com

www.dvhn.nl

Geef een reactie