21 juli 2024

Ode aan de Veteraan.

Zaterdag 26 juni Veteranendag. In het centrum van het dorp bij de vlaggenmast van Dorpsbelangen was er een kleine bijeenkomst van belangstellenden die de veteranen een warm hart toedragen.
Oud Indiëganger Jan Doornbosch hees met hulp van Veteranen Luit Kuitert -Gert Hovenga en Riemke Oosterbeek de Veteranenvlag die wij mochten ontvangen van het Veteranenplatform Nederland aan de mast, zodat deze prachtige vlag hier iedere laatste zaterdag in juni mag wapperen. Een trotse Jan Doornbosch 93 jaar oud keek nog eens naar boven en knikte als eerbetoon voor alle veteranen.
Nadat Jan Doornbosch ook een Veteranen thuisvlag kreeg aangeboden van de Oranjevereniging werd het glas geheven en werden de foto’s gemaakt.
De veteranen dragen op 4 mei hun tenue die symboliseert van uitzending,

Jan Doornbosch. 1948-1950 naar Ned. Indië
Luit Kuitert. 1993 naar Joegoslavië (Bosnië)
Riemke Oosterbeek 2000 Geneesk.dienst naar Kosovo Joegoslavië
Gert Hovenga 2001 naarBosnië en in 2002 naar Irak.
Cor Slager 2005 Marinier naar Afghanistan.
Christoffer Smit 2007 Chauffeur Zwa-Tra naar Afghanistan
Robbert Slager 2018 naar Litouwen beroepsmilitair v.a. 2012 tot heden.
Kees Eisema 2020 overleden (Nat Reserve en de Wapenbroeders.)

De betekenis van de kleurrijke vlag is te lezen op www.veteranenplatform.nl
De vlag blijft in bezit van de Oranjevereniging maar zal op Veteranen dag op deze locatie wapperen. Deze Veteranen dag is ook een dag waarop alle burgers de vlag mogen uithangen en we hopen dat volgend jaar er meerdere vlaggen zullen wapperen in het dorp Stedum.