17 juni 2024

Offici‘le ondertekening aktes verenigingen

0

Aanstaande dinsdag wordt de privatisering van de voetbalkleedkamers (Stedum, Middelstum, ’t Zandt en Loppersum) en de tennisparken (Loppersum en Stedum) een feit. Dinsdagavond is nl. de officiële ondertekening van de notariële aktes van de betrokken verenigingen in de gemeente Loppersum.

 Na een korte toespraak van wethouder Prins (sport), geeft de notaris een toelichting op de ondertekening waarna de officiële ondertekening door de verenigingen gaat plaatsvinden.

Saneringsplan
Met het ondertekenen van de aktes heeft de gemeente Loppersum voldaan aan een van de uitvoeringsacties die voortvloeien uit het saneringsplan wat in september 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad van Loppersum. Het saneringsplan draagt bij aan een structureel sluitende begroting in 2014. In de met de verenigingen gevoerde gesprekken is steeds een toelichting gegeven op de artikel 12-status van de gemeente en de onvermijdelijke noodzaak tot bezuinigen. De vertegenwoordigers van de verenigingen waren zich hier goed van bewust. Het college is blij met de wijze waarop de verenigingen het overleg zijn aangegaan. Wethouder Pier Prins: ‘De betrokkenheid van de verenigingen om constructief mee te denken was groot. Hier kan de gemeenschap trots op zijn’.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie