21 april 2024

OMD: Huurders niet verjaagd uit Delfzijl

0

Delfzijl – De grote (politieke) onvrede over een vermeend schrijnend tekort aan huurwoningen in Delfzijl wordt gelogenstraft door actuele cijfers van woningstichting Acantus. Ondanks de grootscheepse sloop van huizen vindt het gros van de bewoners uit sloophuizen een ander onderkomen in de havenplaats.

Dat blijkt uit de verhuurresultaten van Acantus in de periode januari 2003 tot juni 2004. Bijna 90 procent van de huishoudens die gedwongen hun te slopen woning moesten verlaten is met een verhuisvergoeding in Delfzijl blijven wonen.


“Van de 282 huishoudens uit sloopwoningen bewonen 250 weer een huis in deze plaats”, preciseert directeur Werner Brouwer van de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD), die het stedenbouwkundige beleid in Delfzijl in handen heeft. “Je kunt dus niet volhouden dat de sloop van woningen de mensen uit Delfzijl wegjaagt, zoals hier en daar wat al te gemakkelijk wordt geroepen.”


Met name het Bewonersplatform Delfzijl en de PvdA-fractie in de gemeenteraad hebben zich de afgelopen maanden hevig verzet tegen de voortvarende sloop van huurwoningen en de zeer geringe bouw van nieuwe woningen door de OMD. Het bestuur van de PvdA wil de OMD zelfs de wacht aanzeggen, omdat voor een groot aantal gezinnen momenteel geen vervangende woonruimte beschikbaar zou zijn.


De verhuurcijfers van Acantus laten overigens onverlet dat de voorrangsbehandeling die bewoners van sloophuizen krijgen op de woningmarkt, ten koste gaat van andere Delfzijlsters die op zoek zijn naar een andere woning. Voor die mensen is het bijzonder moeilijk om een woning naar hun zin te vinden.

www.dvhn.nl

Geef een reactie