16 juni 2024

Omvormen gemeentelijk groen

0

De gemeente wil het openbare groen met de beschikbare middelen zo goed mogelijk onderhouden. Daarom wordt het omvormen van dit groen voortgezet. Afhankelijk van de kwaliteit ervan, wordt het groen aan de randen van alle dorpen minder onderhouden. In Middelstum zijn in de winterperiode van 2004/ 2005 met succes gemeentelijke openbare groenelementen omgevormd. Voor de winterperiode 2005/2006 zijn Stedum en Loppersum aan beurt.

Het is mogelijk dat struiken of bloemperken verdwijnen en dat er gras of tegelbestrating voor terugkomt. In enkele gevallen zullen ook goedkoper te onderhouden perken weer worden geplant. Uiteindelijk hoeft dit niet te betekenen dat het aanzien van het dorp verslechtert. Het levert soms weer verrassende doorkijkjes in op.


De sociale controle wordt hierdoor groter waardoor het gevoel van veiligheid toeneemt. Op plaatsen waar de aansprakelijkheid van de overheid in het geding komt, worden maatregelen genomen. U kunt hierbij denken aan het herstel van straten. Ook worden bomen gekapt die er ogenschijnlijk nog goed bijstaan maar waarvan bekend is dat zij gevaar opleveren, hinder veroorzaken of het beeld verstoren.


Voor het kappen is een kapvergunning noodzakelijk. In het gemeentehuis, Stationslaan 1 te Loppersum ligt vanaf 9 januari fotoboek van het omvormingsproject Middelstum met alle groenelementen die zijn omgevormd. U ziet hierin de toestand v——r en na het omvormen. Ook liggen er de tekeningen van Stedum en Loppersum ter inzage waarop is ingetekend waar en wat wordt omgevormd. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw B.A. Groenveld, tel. 0596-575113.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie