13 juli 2024

Omwonenden positief over nieuwbouwplan Nij Nittersum

Dinsdagavond 13 december werd in de Moarstee in Stedum de plannen voor nieuwbouw van Nij Nittersum gepresenteerd aan het dorp. De 50 bezoekers stonden positief tegenover de plannen.

Tijdens de avond heeft de architect Jochem Koster impressies van het nieuwe Nij Nittersum gepresenteerd en verteld hoe het ontwerp tot stand is gekomen. De ontwerpkeuzes zijn de afgelopen maanden afgestemd met Dorpsbelangen Stedum, gemeente Eemsdelta en woningstichting Wierden en Borgen. ‘We zijn enthousiast over het nieuwe ontwerp van Nij Nittersum. Het sluit goed aan bij de bestaande gebouwen in de nabije omgeving,’ aldus Fokko Smit van Dorpsbelangen Stedum. Namens de gemeente sprak wethouder Annalies Usmany met de bewoners tijdens de bijeenkomst: ‘De gemeente staat achter de nieuwbouwplannen van Nij Nittersum omdat er dringend behoefte is aan nieuwe woningen. We zijn blij met de levensloopbestendige woningen. Dit gaat zorgen voor doorstroming binnen het dorp.’.

Knipoog naar huidige Nij Nittersum
Wierden en Borgen wil negen levensloopbestendige woningen en vijf kleine gezinswoningen bouwen. Het ontwerp wordt volgens de corporatie een knipoog naar het huidige complex.
Matthieu van Olffen – directeur-bestuurder van Wierden en Borgen: ‘Met Nij Nittersum willen we een duurzaam en modern gebouw realiseren dat aansluit bij de behoefte vanuit het dorp.’
De verwachting is dat rond de zomer gestart kan worden met de bouw, onder voorbehoud van een uitspraak over de monumentale status van Nij Nittersum.