22 juni 2024

t voorjaar start de provincie Groningen met onderhoudswerkzaamheden aan de N46 (Groningen-Eemshaven). Hiermee wil de provincie de kwaliteit en verkeersveiligheid van deze weg verbeteren. Om de overlast voor het verkeer te beperken, vindt de uitvoering in fases plaats. De werkzaamheden duren tot half juli 2008.

Het hele traject van N46, Groningen tot de Eemshaven, krijgt nieuw asfalt. Daarnaast pleegt de provincie onderhoud aan de in deze weg gelegen bruggen en viaducten. Ook wordt de weg voorzien van nieuwe belijning. Het personenautoverkeer wordt via de N360 (Groningen-Delfzijl) en de N363 (Winsum-Uithuizen-Spijk) omgeleid en het vrachtverkeer via de route N33 Noord (Eemshaven-Noordbroek) en de A7 (Groningen-Nieuweschans).

www.stedum.com

Geef een reactie