13 juli 2024

‘Onderhoud belemmert vaarrecreatie’

0

groningen – Er blijft te weinig geld over om te investeren in vaarroutes, doordat de provincie Groningen te vaak financieel moet bijspringen bij renovatie van sluizen en bruggen. Juist die routes moeten de vaarrecreatie in Groningen aantrekkelijker maken.

Aldus luidt de mening van Janny du Bois, voorzitter van de noordelijke afdeling van de Nederlandse Watersportbond.


Doordat met name de waterschappen te weinig onderhoud zouden plegen aan de bruggen en sluizen die ze in beheer hebben, vervallen de waterwerken sneller. Als onderhoud niet meer mogelijk is en renovatie nog het enige alternatief, wordt vaak de provincie aangesproken, zo luidt het verwijt van Du Bois. Doordat de provincie zo vaak moet bijspringen blijft volgens haar de eigenlijke taak van de provincie, het bevorderen van de vaarrecreatie, achter.


Onvoorstelbaar


Op dit moment zijn de vaarwegen in Groningen op diverse plaatsen gestremd. Zo wordt er gewerkt aan het gemaal bij Schaphalsterzijl, ligt de sluis bij Oosterdijkshorner Verlaat in de Westwijtwerdermaar bij Ten Boer er al twee jaar uit en zal ook de Gele Klapbrug bij Bedum, eveneens een belangrijke doorvoerplaats in de Groninger vaarroutes, er tot zeker halverwege juli uitliggen. Du Bois vindt het  dat er op zoveel plaatsen in de provincie tegelijkertijd vaarwegen gestremd zijn.


Volgens Agnes Delstra, voorlichtster van de provincie, komt het inderdaad voor dat de provincie moet bijspringen. ”De provincie heeft ook een toezichthoudende taak op de recreatievaart. En is dus ook verantwoordelijk voor goede vaarwegen. Maar in principe zijn de beheerders van de waterwerken zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.”

www.dvhn.nl

Geef een reactie