16 juli 2024

Onderhoud borgterrein Nittersum in Stedum

0

Vanaf eind februari zullen er ongeveer twee maanden lang werkzaamheden worden uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. Het betreft in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:


  • opschonen van de borggracht;
  • het opknappen van het terrein binnen de borggracht;
  • het aanbrengen van beplanting langs de Weemweg en op het terrein tussen het Klokkenpad en de borggracht; het herstraten van het Klokkenpad en het pad tussen de Weemweg en het Klokkenpad

De modder die vrijkomt bij het opschonen van de gracht zal tijdelijk op een terreintje ten noorden van het toekomstige woonplan Stedum worden ondergebracht. Na droging zal deze grond worden hergebruikt bij andere werkzaamheden.


Verkeershinder
Het is niet te vermijden dat er, als gevolg van deze werkzaamheden, van tijd tot tijd enige overlast en verkeershinder ontstaat. Het betreft hier met name de Weemweg, een deel van de Hilmaarweg en het Klokkenpad. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de vakgroep Cultuurtechniek, telefoon 0596-575213.

www.loppersum.nl

Geef een reactie