3 december 2023

Ondernemers willen snel herindelen in Eemsdelta

0

Gemeentelijke herindeling in het Eemsdeltagebied moet inzet worden van de verkiezingen in maart volgend jaar in de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum. Dat vindt het bestuur van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE).

Deze organisatie, waarin zo’n tachtig bedrijven in Delfzijl en de Eemshaven en omgeving zijn vertegenwoordigd, roepen de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen op zich uit te spreken voor de vorming van één grote, krachtige gemeente. Een grotere gemeente kan volgens SBE beter sturing geven aan belangrijke keuzes die nodig zijn op het gebied van economische, culturele en maatschappelijke voorzieningen.

Zeker met het oog op de bezuinigingen die nodig zijn, is schaalvergroting volgens de ondernemers onontbeerlijk. "Er zijn op dit moment te veel kleine gemeenten", menen zij. SBE ziet kostenvoordelen voor grotere gemeenten. Bovendien is een grotere gemeente beter in staat ambtelijke deskundigheid in huis halen. Volgens de ondernemers moet worden uitgegaan van een minimale grootte van 50.000 inwoners. Daar zouden de vier gemeenteraden in Noord-Groningen die in maart worden gekozen, naar toe moeten werken.

SBE juicht de toenemende samenwerking tussen de vier gemeenten toe. De ondernemersvereniging noemt de talloze samenwerkingsverbanden die inmiddels zijn ontstaan als goede stappen naar herindeling. Eén krachtige gemeente zou ‘lonkend einddoel’ moeten zijn. "Wij zijn er klaar voor", aldus de ondernemers.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie