29 november 2023

Onderscheiding voor Luuk Tuinstra

0

Burgemeester Rodenboog reikt op zaterdag 27 oktober 2007, tijdens de pauze van het concert, een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer L.T. Tuinstra uit Stedum. Hij wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vindt plaats in de Gereformeerde kerk van Stedum, het concert begint om 19.45 uur.

Betrokkene (57) is musicus van beroep. Hij maakt zich op diverse terreinen verdienstelijk als dirigent van verschillende muziekverenigingen. 

Staat van dienst
1971 – 2007:
 Dirigent van de Christelijke Muziekvereniging Jehova Nissi te Stedum. Na zijn aantreden heeft hij qua bezetting en inzet een minder florissante situatie weten om te buigen naar een situatie waarin hij is geslaagd om het orkest op te bouwen naar een hoog muzikaal peil. Gesteld wordt dat hij gedurende 36 jaar kleur heeft gegeven aan het dorp Stedum;
1993 – 2007: Dirigent van de Brassband Breukelen, die uit 30 à 35 leden bestaat, en uitkomt in de 1e divisie van de concoursen van de muziekbond KNFM en de 1e   divisie bij de Ned. Brassband Kampioenschappen. Daarnaast ontplooit hij voor de landelijke harmonie-, fanfare- en brassbandmuziek diverse activiteiten. Hij   was en is lid van de repertoirecommissie van het toenmalige Repertoire Informatiecentrum Muziek te Utrecht;
1985 – heden:  Jurylid bij concertwedstrijden en solistenwedstrijden. Zijn integere persoonlijkheid en grote deskundigheid worden alom gewaardeerd;
1990 – heden:  Gecommitteerde en examinator voor de harmonie-, fanfare- en brassbandopleidingen. Gesteld wordt dat hij zijn stempel heeft weten te drukken op    opleiders en opleidingsinstituten met name het muziekonderwijs voor koperblazers.
Voorts was hij:
1997 – 2005:  bestuurslid van Dorpsbelangen, een organisatie voor de instandhouding van de plaatselijke historie, leefbaarheid en de organisatie en de organisatie van culturele evenementen.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie