17 juni 2024

Ondertekening CJG convenant DAL gemeenten geslaagd

0

Het CJG convenant voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is afgelopen donderdag 6 oktober tijdens een feestelijke bijeenkomst in Appingedam getekend. Deze ondertekening is een officiële bekrachtiging van de samenwerking tussen de drie gemeenten en de partners Bureau Jeugdzorg, GGD en welzijnsstichting SW&D.

Wethouder Piet Manning `Vanaf vandaag starten we de samenwerking die we vastleggen door het zetten van een handtekening. Het unieke van dit CJG convenant zijn de zogenaamde prestatie-indicatoren waarin we onze resultaten vastleggen. Deze resultaten zullen we regelmatig met de convenantpartners bespreken`.
Convenant
De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum en de drie partners, te weten Bureau Jeugdzorg, GGD en welzijnsstichting SW&D, hebben in het convenant de volgende afspraken met elkaar gemaakt;

  • Optimaal samen de basisfuncties van het CJG, zoals informatie, advies, lichte hulp en toeleiding naar zorg goed regelen in het CJG
  • Samen optrekken in de doorontwikkeling van het CJG en samen vormgeven aan toekomstig preventief jeugdbeleid van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Week van de Opvoeding
De ondertekening vond plaats in het Gezondheidscentrum Overdiep in Appingedam waar ook op woensdag 12 oktober om 16.00 uur een opvoeddebat met als titel “Opvoeden met een glimlach” voor ouders wordt gehouden. Dit is een van de vele activiteiten die in de DAL-gemeenten tijdens de landelijk week van de opvoeding, 10 tot 17 oktober, worden georganiseerd.
De activiteiten worden verspreid over Delfzijl, Appingedam en Loppersum georganiseerd, en zijn voor alle inwoners van de DAL gemeenten toegankelijk. Van opvoeddebat tot speurtocht, van praten over je baby tot over je puber; het
kan allemaal. Een mooie kans om ervaringen over opvoeden te delen. Alle activiteiten in de Week van de Opvoeding worden door het CJG gepresenteerd op de website: www.cjgdal.nl en in de speciale CJG pagina in de huis-aan-huisbladen.


www.stedum.com

Geef een reactie