24 juli 2024

Onderzoek eenzaamheid en sociale contacten

0

Voelt u zich wel eens eenzaam? Kennen de mensen in de buurt elkaar? Maakt u wel eens een praatje met de buren? Dit zijn enkele van de vragen die deel uitmaken van de onderzoek naar eenzaamheid en sociale contacten in de buurt. Dit onderzoek gaat 19 april a.s. van start. De gemeenten Loppersum en Eemsmond gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van hun beleid. CMO Groningen voert het onderzoek uit.

Vragenlijst
Deelnemers aan het onderzoek krijgen een brief met daarin de uitnodiging een vragenlijst in te vullen. De gemeentebesturen van beide gemeenten vinden het erg belangrijk dat de burgers die een vragenlijst krijgen, meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de situatie in de regio.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie