21 mei 2024

Onderzoek investeren in breedband internet

0

De Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde heeft in opdracht van de gemeente Eemsmond onderzocht welk breedband-internetsysteem voor die gemeente op zowel sociaal-maatschappelijk als bedrijfseconomisch gebied het meest rendabel is

Uit het onderzoek blijkt dat er niet direct ŽŽn meest toekomstvaste ICT-infrastructuur voor de gemeente Eemsmond is aan te wijzen. Veel hangt af van waar en voor wie in de gemeente de infrastructuur wordt aangelegd, hoeveel aansluitingen op de infrastructuur worden gerealiseerd en wat de marktontwikkelingen zullen zijn, aldus de wetenschapswinkel.


Voor particulieren woonachtig in de grotere dorpen, blijkt het gebruik van de bestaande infrastructuur van koper een goede optie te zijn. Grote investeringen kunnen hiermee uitblijven. De eindgebruikersbaten liggen bij koper relatief hoog, zeker vanwege het verwachte doorzetten van de DSL technieken. Ook voor de afgelegen gebieden verdient het behoud van de koperen infrastructuur de voorkeur. De aanleg en exploitatie van de andere vaste infrastructuursystemen is in deze gebieden onrendabel. In afgelegen gebieden waar het koperen netwerk nog niet DSL-geschikt is gemaakt, kunnen initiatieven op gebied van het draadloze WLL ontplooid worden. Bij dit systeem liggen de eindgebruikersbaten wat lager dan bij de vaste systemen. Hier staat tegenover dat een investering (enkele goed geplaatste masten) snel is terugverdiend en de jaarlijkse eindgebruikerskosten laag zijn.


Ten aanzien van een glasvezelnetwerk lijkt op dit moment alleen de aanleg en exploitatie van een glasvezelring voor bedrijven en instellingen in de kernzones van de gemeente het overwegen waard. De glasvezelring levert de hoogste eindgebruikersbaten op. Voorwaarde voor een rendabele aanleg en exploitatie van een mogelijk een regisserende rol spelen. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt kunnen op de langere termijn mogelijkerwijs particulieren op deze ring worden aangesloten

www.gic.nl

Geef een reactie