13 juli 2024

Onderzoek naar eenzaamheid

0

De gemeenten Loppersum en Eemsmond tellen in totaal 1600 inwoners die zich zeer eenzaam voelen. Uit onderzoek van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) blijkt dat welzijnsinstanties lang niet altijd slagen in de aanpak van de zogeheten ‘emotionele eenzaamheid’. Bij emotionele eenzaamheid gaat het bijvoorbeeld om het gemis van een hechte band met een partner.

Er zijn ontzettend veel projecten om eenzaamheid aan te pakken. Maar een groot deel is vooral op het verhelpen van sociale eenzaamheid gericht. Dus worden er bijvoorbeeld allerlei ontmoetingsactiviteiten georganiseerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel professionals in de hulpverlening pleiten voor meer samenwerking tussen welzijnsinstanties.

De onderzoekers denken dat eenzaamheid onder meer kan worden voorkomen door het voorzieningenniveau in gemeenten op peil te houden.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie