19 juni 2024

Onderzoek naar gevaar smeerpijp (Groningen – Delfzijl)

0

Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de gevaren van de oude smeerpijp tussen Groningen en Delfzijl. Deze smeerpijp ligt op enkele meters afstand van het Eemskanaal. En deze afgedankte rioolpijp loopt over een afstand van ongeveer 4 kilometer over het grondgebied van de gemeente Loppersum. En wel tussen de gemeente Ten Boer (nabij Wittewierum) en de Gemeente Appingedam (ter hoogte van de Wirdumermeedenweg).

Verontreinigingen
Deze rioolpijp is verontreinigd met arseen en kwik. Deze stoffen kunnen gevaar opleveren wanneer zij in onze voedselketen terecht komen. De leiding werd door de provincie en thans door het Waterschap Noorderzijlvestperiodiek gecontroleerd.


Om de ongerustheid bij bewoners in de direkte omgeving weg te nemen wordt nu een onafhankelijk onderzoek ingesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen.


Voor meer informatie kunt u tercht bij het Waterschap Noorderzijlvest in Groningen. Het telefoonnummer is: 050-3048911

www.loppersum.nl

Geef een reactie