16 juli 2024

Onderzoek naar participatie in Eemsdelta

In de gemeente Eemsdelta werken we samen. Zowel onze inwoners en ondernemers als de gemeente hebben plannen, wensen en ervaringen. Omdat we samen willen werken aan een mooie toekomst in Eemsdelta, is het belangrijk te weten hoe de samenwerkingen verlopen. Hiervoor heeft de Commissie Participatie een digitale vragenlijst opgesteld. Van 29 augustus tot en met 18 september kunnen inwoners vanaf 12 jaar, ondernemers, medewerkers van de gemeente, raadsleden en collegeleden de vragenlijst invullen.

Vul de digitale vragenlijst in via eemsdelta.nl/onderzoek-naar-participatie.

Doel van de vragenlijst
De Commissie Participatie wil graag weten op welke manier onze inwoners en ondernemers actief zijn in de omgeving en of de gemeente iets doet met hun bijdrage. Worden uw ideeën opgepakt? Verloopt de samenwerking soepel? En zijn inwoners en ondernemers van plan in de toekomst betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen de gemeente? De commissie wil met de digitale vragenlijst hier een beter beeld van krijgen. En daar willen we mee bezig!

Commissie Participatie
De raad heeft in december 2021 opdracht gegeven aan het college om een participatieverordening te maken. Het college geeft op dit moment uitvoering aan deze opdracht met een tijdelijke commissie participatie. In deze commissie zitten twee raadsleden, twee collegeleden, twee medewerkers en zes inwoners. Hiervan is één ook ondernemer in onze gemeente.

Hulp bij het invullen van de vragenlijst
Wilt u graag hulp bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met de gebiedsregisseur in uw dorp of wijk:

Klaas Bult via telefoonnummer 0648135329 (ma-do)
Klaas Bult is gebiedsregisseur voor de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge, Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk.

Bokko Jan Huitema via telefoonnummer 0621972926 (ma-do)
Bokko Jan Huitema is gebiedsregisseur voor de dorpen Borgsweer, Termunten, Termunterzijl, Woldendorp, Wagenborgen, Meedhuizen en de wijken Tuikwerd, Over de Gracht/Scheepvaartbuurt, West II, Fivelzigt, Fivelmonde, Dethmerseiland en Tuikwerderrak.

Konnie Kamp via telefoonnummer 0646517208 (ma-do)
Konnie Kamp is gebiedsregisseur voor de wijken in Appingedam, het centrum van Delfzijl en het dorp Farmsum.

Edwin Broekman via telefoonnummer 0655477082 (woensdagmiddag afwezig)
Edwin Broekman is gebiedsregisseur voor de dorpen Holwierde, Krewerd, Godlinze, Losdorp, Bierum, Spijk en de wijk Delfzijl Noord, inclusief Biessum en Uitwierde.

Meer informatie
Voor meer informatie over de digitale vragenlijst kunt u contact opnemen met Evelyn Wolthuis via (0596) 691202 of via gebiedsregie@eemsdelta.nl