14 juli 2024

Onderzoek naar VVV Eemsdelta

0

De gemeente Appingedam gaat onderzoeken of het mogelijk is een VVV Eemsdelta te realiseren. De fractie van Gemeentebelangen kwam donderdagavond met het voorstel een toeristisch informatiebureau samen met de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en Loppersum te beginnen.

Appingedam en Delfzijl hebben nu reeds een gezamenlijk VVV. De fractie vindt dat een grotere VVV beter in staat is het Eemsdeltagebied onder de aandacht te brengen. De huidige VVV doet dat in de ogen van de fractie onvoldoende.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie