25 maart 2023

‘Ongelooflijke’ blunders troffen mail bibliotheek

Delfzijl – Het mailbericht met een subsidieverzoek van de directie van de openbare bibliotheek Delfzijl voor de aanschaf van een selfservicebalie, gericht aan de leden van de gemeenteraad, is ‘blijven hangen’ in de computer van een ambtenaar op het Delfzijlster gemeentehuis. Daarom heeft het verzoek nooit de raadsleden bereikt en heeft zelfs het college -inclusief verantwoordelijk wethouder Jan Huisman- geen kennis van het schrijven kunnen nemen

Zo probeerde burgemeester Maritje Appel donderdag de grote onvrede in politiek Delfzijl te temperen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de mail van 16 februari 2004 alsnog aan de raadsleden te sturen. Ook zal het college een besluit nemen over het subsidieverzoek en andere suggesties om de aangekondigde bezuinigingen op de bibliotheek het hoofd te bieden. Met de mail van de bibliotheek is volgens Appel ‘zowel ambtelijk als bestuurlijk’ bijna alles misgegaan wat er maar mis kan gaan. Hij is verkeerd verstuurd, verkeerd behandeld, verkeerd gelezen en fout ge•nterpreteerd.

“De mail terechtgekomen in de mailbox van ŽŽn ambtenaar, die het vervolgens in het juiste postbakje heeft gelegd. Pas voor de voorjaarsnota heeft hij alsnog een klein ambtelijk stuk over het subsidieverzoek gemaakt, maar daarin is aanvraag van de eenmalige subsidie van 57.000 euro abusievelijk als ‘structurele subsidie’ omschreven. Dat hebben we afgewezen, want het is natuurlijk onlogisch dat je aan de ene kant 70.000 euro gaat bezuinigen op de bibliotheek en tegelijk een structurele subsidie toekent.”

Over deze opeenstapeling van onbegrijpelijke missers oordeelt Appel: “Dit had nooit mogen gebeuren. De raad had alsnog ge•nformeerd moeten worden en het subsidieverzoek had nooit in de voorjaarsnota mogen komen maar in de raad moeten worden behandeld. Dat gaat nu alsnog gebeuren.”

De burgemeester moest het antwoord schuldig blijven op de vraag waarom wethouder Huisman geen licht was opgegaan toen het college de ‘structurele’ subsidieaanvraag’ afwees. Hij heeft volgens een brief aan de raad van de Stichting Bibliotheek van 12 juli ‘regelmatig overleg gevoerd’ met de bibliotheek over de bezuinigingen. Het is nauwelijks denkbaar dat het ‘reddingsplan’ en het verzoek om een eenmalige subsidie nooit weer aan de orde kwam.

Appel zegt de commotie rond de ‘bieb-affaire’ te betreuren. “Het is niet goed voor de politiek als er onrust is. Tegelijkertijd is onrust ook inherent aan de politiek van Delfzijl

www.dvhn.nl

Geef een antwoord