24 juli 2024

Onkruidbestrijding wordt onkruidbeheersing

0
De gemeenteraad van Loppersum heeft ingestemd met de verhoging van het budget voor onkruidbestrijding van 30.000 euro naar 60.000 euro. De raad kiest hiermee voor een relatief geringe verhoging. In veel andere gemeente is sprake van een verdrievoudiging of zelfs verviervoudiging van het budget.
Sinds maart 2016 mogen gemeenten en andere overheden geen gebruik meer maken van glyfosaat (de werkzame stof in Roundup) voor het bestrijden van onkruid. De gemeente Loppersum moest op zoek naar andere (niet-chemische) methodes voor onkruidbestrijding. De afgelopen twee jaar heeft het team Beheer Openbare Ruimte samen met de aannemer geëxperimenteerd met verschillende alternatieve bestrijdingsmethodes. Daarbij is gekeken welke (of welke combinaties) het meest effectief zijn. In alle gevallen bleek dat het beschikbare budget onvoldoende is. Ook kan er niet altijd worden voldaan aan het gewenste onderhoudsbeeld.
Aanpak in 2018
De experimenten hebben geleid tot een aanpak die in 2018 verder uitgevoerd gaat worden. Zo wordt er gewerkt met machines die het onkruid verhitten/verbranden en machines die het onkruid los borstelen. Ook wordt het aantal veegrondes verhoogd. Op moeilijk bereikbare plekken zal het onkruid door middel van handwerk verwijderd worden: maaien, schoffelen, plukken en krabben. Daarnaast wordt de winterperiode, wanneer het onkruid niet groeit, gebruikt om de bestratingen extra schoon te maken. Op die manier is er minder voedingsbodem voor onkruidgroei in het voorjaar en de zomer.
Nu al helpen inwoners in de dorpen en vrijwilligers op de begraafplaatsen bij het beheersen van onkruid op verhardingen en paden. Inwoners kunnen hun eigen trottoir en goot voor hun deur (gifvrij) onkruidvrijhouden. De gemeente zoekt daarnaast de samenwerking op met de dorpen. Samen gaan ze kijken naar oplossingen en inventariseren hoe de gemeente de dorpen kan faciliteren en belonen

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie