19 juni 2024


Tijdens een Veteranen dag kwam de Burgemeester van de gemeente Loppersum in contact met de heren Eisema en Snijder van het Veteranen Platform en werd er o.a. gesproken over het oprichten van een gedenkteken voor oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Stedum.

Een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de Vereniging van Dorpsbelangen, Stichting Historie Stedum, Begrafenisvereniging, Oranjevereniging(Comité 4 en 5 mei) en het Veteranen Platform hebben deze zaak voortvarend opgepakt. Er blijken 5 personen te zijn die in of na de Tweede Wereldoorlog uit Stedum in oorlogssituaties om het leven zijn gekomen.

Harm Koopman overleden in 1942 begraven op Seboekoe Besar
Cornelis Slager overleden in 1944 te Menden(Duitsland) herbegraven te Loenen
Hendrik Boersema gefusilleerd in Dokkum 1945 en begraven in Stedum
Lammert Koning overleden in 1949 en begraven in Ned.Indie
Pieter Berend Slager overleden in 1951 begraven in Zuid-Korea

De onthulling werd verricht door de Burgemeester en 4 familieleden van de slachtoffers. Het gedicht ”Vrijheid” werd voorgedragen door H.H.Smit. Na het spelen van de Last Post en twee minuten stilte werd het Wilhelmus gezongen o.l.v. Muziekvereniging Jehova Nissi. Gesproken werd er door Burgemeester Rodenboog-de heer J.Koning uit Assen -beide broers M en P.B.Slager en een oud veteraan de heer G.Achterhof uit Emmen. Het in memoriam van Harm Koopman en Hendrik Boersema werd voorgelezen door de heer H.H.Smit. Er waren veel familieleden van de slachtoffers en andere belangstellenden aanwezig en het werd een geëmotioneerd bewogen en zeker waardig samenzijn. De heer K.Vriezema bedankt een ieder die deze samenkomst mogelijk heeft gemaakt door financiële ondersteuning. Het SNS Fonds Eemsmond, Gemeente Loppersum, Vereniging van Dorpsbelangen en natuurlijk de inwoners van Stedum en familieleden van de slachtoffers. Bij het verlaten van de bijeenkomst kreeg ieder een herinneringsboekje met de verhalen van de slachtoffers uitgereikt. Nu de gedenkplaat gerealiseerd is zal de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei vanaf heden plaats vinden bij de Gedenkplaat.

Klik hier voor meer foto’s

www.stedum.com

Geef een reactie