13 april 2024

Ontmoetingsplaats jongeren opgeheven

0

Burgemeester en wethouders hebben besloten de ontmoetingsplaats voor jongeren bij de carpoolplaats in Ten Boer op te heffen.  Reden is dat de jongeren zich niet hebben gehouden aan de vooraf gemaakte afspraken. In de zomer van 2005 is bij wijze van experiment een ontmoetingsplaats voor jongeren gecreëerd bij de carpoolplaats in Ten Boer. Een gedeelte van de daar aanwezige, overdekte, fietsenstalling werd afgeschermd

Er werd een picknickbank geplaatst en afval kon in een container worden verzameld.
Met de jongeren werd een ‘convenant’ afgesloten met daarin opgenomen de spelregels voor het gebruik:
‘Het onderkomen blijft in een goede staat van onderhoud, het afval wordt opgeruimd en de omgeving mag geen overlast ondervinden’, waren de belangrijkste afspraken
Ook werd afgesproken dat de gemeente tijdens het experiment geen herstelwerkzaamheden zou uitvoeren.
Na verloop van een jaar zou de gang van zaken worden geëvalueerd.
Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat niet alle jongeren zich aan de afspraken hebben gehouden. Met enige regelmaat moesten vanwege de gemeente opruimwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het onderkomen is door jongeren grotendeels ‘ontmanteld’. Ook de picknickbank heeft het experiment niet ongeschonden doorstaan.
Met de gebruikers zijn de uitkomsten van de evaluatie besproken en gezamenlijk is geconcludeerd dat het experiment niet is geslaagd. Met de jongeren is de afspraak gemaakt, dat deze locatie niet meer als ontmoetingsplaats wordt gebruikt.
De fietsentrommel is inmiddels weer volledig beschikbaar voor het oorspronkelijke doel, nl. het stallen van fietsen door busreizigers.

Gemeente Ten boer

Geef een reactie