28 mei 2024

Ontwerp-begroting 2006 gemeente Loppersum ter in zage

0

De ontwerp-begroting van de gemeente Loppersum ligt vanaf woensdag 26 oktober ter inzage in het gemeentehuis, Stationslaan 1 in Loppersum en Concordiaplein 4 in Middelstum en in de openbare bibliotheken te Loppersum, ’t Zandt en Middelstum.

De aanbiedingsbrief en de toelichting op de begroting vindt u vanaf woensdag 26 oktober op www.loppersum.nl

Begrotingskrant in de bus
Binnenkort ontvangt u de begrotingskrant met daarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Loppersum en aandachtspunten voor 2006.
U kunt uw mening over de begroting doorgeven aan de gemeenteraadsleden. U vindt hun adressen op de website taken en samenstelling raad en op de achterzijde van de begrotingskrant. De raadsleden kunnen rekening houden met uw mening tijdens de behandeling van de begroting in de openbare raadsvergadering op maandag 21 november, vanaf 19.00 uur in de recreatiezaal van Wiemersheerd, de Schepperij 2 te Loppersum.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie