27 mei 2024

Ontwerp-begroting 2007 gemeente Loppersum ter inzage

0

De ontwerp-begroting van de gemeente Loppersum ligt vanaf woensdag 11 oktober ter inzage in het gemeentehuis, Stationslaan 1 in Loppersum en Concordiaplein 4 in Middelstum en in de openbare bibliotheken te Loppersum, ’t Zandt en Middelstum.

Aanbiedingsbrief
De aanbiedingsbrief en de toelichting op de begroting vindt u vanaf woensdag 11 oktober op www.loppersum.nl
Op donderdag 19 oktober verschijnt in de Ommelander Courant een advertentiepagina met uitgebreide informatie over de inkomsten en uitgaven van de gemeente Loppersum en aandachtspunten voor 2006. De Ommelander Courant wordt dan huis-aan-huis bezorgd.

Mening over begroting
U kunt uw mening over de begroting doorgeven aan de gemeenteraadsleden. U vindt hun adressen op deze website op Taken en samenstelling gemeenteraad. De raadsleden kunnen rekening houden met uw mening tijdens de behandeling van de begroting in de openbare raadsvergadering op maandag 6 november, vanaf 19.00 uur in de recreatiezaal van Wiemersheerd, de Schepperij 2 te Loppersum.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie