16 juli 2024

Ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Stedum

0
Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat gedurende zes weken, (6 december 2016 t/m 16 januari 2017), de ontwerpbestemmingsplannen Kindcentrum Loppersum en Kindcentrum Stedum ter inzage liggen. De bestemmingsplannen zijn opgesteld ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw van zowel een kindcentrum in Loppersum als in Stedum.
De ontwerpbestemmingsplannen liggen op de volgende wijzen ter inzage:
– Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer NL.IMRO.0024.01BP0004-OW01 (Kindcentrum Loppersum) en NL.IMRO.0024.03BP0004-OW01 (Kindcentrum Stedum);
– Op papier tijdens de openingsuren in het gemeentehuis.
Gedurende de inzage termijn kan een ieder schriftelijk en mondeling zienswijzen kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw T. Blokzijl, bereikbaar op telefoonnummer 0596-54 82 00. De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van de bestemmingsplannen waarbij de raad de eventuele ingediende zienswijzen betrekt.

www.stedum.com,

Geef een reactie