7 juni 2023

Ook Eemsmond krijgt vestiging Voedselbank

uithuizen – De Voedselbank krijgt voet aan de grond in de gemeente Eemsmond. Binnen nu en het einde van het jaar komt er een uitgiftepunt waar onvermogende mensen een voedselpakket kunnen ophalen. De locatie is nog onbekend, evenals het aantal gezinnen dat er gebruik van gaat maken.

Volgens een woordvoerder van de Voedselbank in Eemsmond is het vooral om praktische redenen nodig dat er een uitgiftepunt binnen de gemeente komt. "Nu zouden mensen alleen aan een voedselpakket kunnen komen door af te reizen naar de stad of Oost-Groningen. Ze hebben een tekort aan eten, laat staan dat ze een auto hebben."

De Voedselbank is in het leven geroepen door een groep van zes vrijwilligers die via hun werk en hun kennissenkring in aanraking zijn gekomen met gezinnen waar de armoede dusdanig is dat er te weinig geld is om eten te kopen. "Dan kun je je omkeren en doorlopen, maar wij vinden dat we er iets aan moeten doen. Het komt gewoon voor."

Het is de bedoeling dat er om te beginnen eenmaal per maand voedselpakketten worden uitgedeeld. Dat bevat een basispakket uit de stad, aangevuld met producten van winkels, boeren en tuinders uit de gemeente. Net als bij de Voedselbank in Hoogezand is het de verwachting dat er steeds meer mensen op af komen. In Hoogezand groeide het aantal deelnemende gezinnen in een jaar tijd naar vijftig.

Thuiszorg Groningen staat achter de komst van de Voedselbank, evenals andere instanties als de Kredietbank. Wethouder Alie Boekhoudt van sociale zaken vindt het spijtig dat een dergelijk initiatief nodig is. "We hebben hier een ruimhartig bijstandsbeleid en we zoeken nog naar een tegemoetkoming voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Door het huidige kabinetsbeleid is dat echter niet gemakkelijk."

Dagblad van het noorden

Geef een reactie