22 juni 2024

Ook steeds meer Duitse weerstand tegen kassencomplex bij Eemshaven

0

Norden/Eemshaven – Het verzet tegen het plan voor een kolossaal kassencomplex in de Oostpolder bij de Eemshaven lijkt breder te worden. Nadat eerder al in Oudeschip de vereniging Op Goede Grond werd opgericht (die sterk tegen de plannen is gekant) en ook van enkele Duitse gemeenten (Emden, Landkreis Aurich, het eilandbestuur van Borkum) bezwaren tegen het tuinbouwplan werden ingediend, zijn nu ook De GrŸnen in Ost-Friesland tot hun rijen toegetreden.

Ze vrezen dat uitvoering van een enorme ‘glazen stad’ bij Oudeschip (zo’n 620 voetbalvelden groot) negatief van invloed zal zijn op het toerisme in het Duitse westelijke waddengebied, op het natuurbehoud en ook nadelige effecten voor de landbouw zal hebben. “Je moet het plan als grensoverschrijdend zien. Het zal ook hier verstorend blijken te werken”, zegt Holger Rodiek, woordvoerder van het kringverband Aurich-Norden van De GrŸnen gistermorgen in Norden. Zijn partij heeft een gelegenheidsverbond gesloten met GroenLinks in Nederland, dat zich vanaf het begin tegen de glastuinbouwplannen in de Oostpolder heeft verzet. Om dat te onderstrepen was in Norden het raadslid Erik de Graaf van de gemeenten Eemsmond redelijk prominent aanwezig.


De GrŸnen vrezen, maakte kringvoorzitter Gila Altmann duidelijk, een terugloop van het toerisme (in Ost-Friesland inmiddels een economische factor van betekenis) door de enorme lichtbron in de donkere uren. “De nachtelijke hemel in de (Duitse) Noordzee-regio wordt tot nu toe slechts in geringe mate verstoord, wat voor veel toeristen erg aantrekkelijk is.” Het kassencomplex noemde zij ‘een stoorzender met een industriekarakter’. Ook in de voorspelde 1000 tot 1500 arbeidsplaatsen die door het kassencomplex zouden ontstaan geloven de GrŸnen niet. “Sterk overdreven. Sinds jaar en dag wordt er ook in de glastuinbouw gestreefd naar arbeidsbesparing door met machines te werken.”


Het kassencomplex komt voor de GrŸnen op grond van de afbreuk die het aan het gebied doet niet voor goedkeuring in aanmerking. Ook zou uitvoering niet in overeenstemming zijn met het Europees recht, omdat de wadden beschermd natuurgebied zijn.

www.dvhn.nl

Geef een reactie