19 juni 2024

Open Monumentendag 2022

Stichting Historie Stedum en Open Monumentendag
Op zaterdag 10 september 2022 doet Stichting Historie Stedum mee aan de Open Monumentendag. Het thema dit jaar is Duurzaamheid.
Het thema sluit aan op de voor ons zeer succesvol verlopen restauratieproject van het Koetshuis met Lijkenhuisje te Stedum. Het gebouwtje is in oude luister hersteld, compleet met een nieuwe torenspits met windvaan. Hoewel het geen monument is, is het wel een karakteristiek gebouwtje bij de algemene begraafplaats aan de Stationsweg en een verrijking voor het dorp Stedum.
Het gebouwtje is duurzaam veiliggesteld voor de toekomst.
Naast het bezichtigen van het Koetshuis met Lijkenhuisje zal er in het cluhuis een PowerPointpresentatie worden gegeven van de restauratie en de opening van het gebouwtje. Ook staan er diverse objecten uitgestald die in de loop der jaren aan de stichting zijn geschonken of te leen gesteld door derden.
Verder kunnen er boeken worden gekocht die door Stichting Historie Stedum in eigen beheer zijn uitgegeven: o.a. Stedum, het verleden in beeld, De inwoners van Stedum, Heelmeesters van Stedum.
Tevens kan men de armenlap en de algemene begraafplaats bezoeken.
Deze dag vindt plaats in en rondom ons clubhuis aan de Stationsweg 29a en duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur.
U bent allen van harte welkom bij Stichting Historie Stedum.