13 juli 2024

Open monumentendag Gemeente Loppersum 2005

0

Open Monumentendag staat op 10 en 11 september in het teken van religieus erfgoed.Voor onze gemeente betekent dat meer dan ooit dat de vele fraaie kerken centraal zullen staan

Gratis informatieboekje
Het lokale platform in onze gemeente heeft een boekje gemaakt waar waardevolle informatie in staat over de kerken in onze gemeente.
Dit gidsje is gratis af te halen bij de 2 VVV- kantoren in onze gemeente.
Vanwege de oorspronkelijke rijkdom in dit agrarische gebied is er een grote rijkdom aan kerkelijk erfgoed. Dat wil het lokale platform met het gidsje tot uitdrukking brengen.


Bijzondere activiteiten
Verder hebben de volgende organisaties een aantal bijzondere activiteiten gemeld.
Tenzij anders vermeld vinden deze plaats op 10 september.


Jacobuskerk Zeerijp
Er is de gehele dag orgelspel van onder andere Jan Weessies te beluisteren in het kader van nationale orgeldagen. Voorts is er op 10 en 11 september een expositie van de schilder Reggie Scherpbier. Deze interessante schilder is in Middelstum geboren.


Olde Regthoes, Pastorieweg 16 Westeremden
Er wordt een tweedehands boekenmarkt gehouden. Verder is er een expositie van Miriam Geerts als onderdeel van Kunstmonument 2005.


Gereformeerde Kerk, Kosterijweg 16 Westeremden
Er wordt 10 en 11 september een expositie van doopjurken gehouden en allerlei zaken die met het dopen in verband staan.


Westerwijtwerd
In de Nederlands Hervormde Kerk is een expositie van de kunst-en portretschilder dhr. H. Kelmendi. Om 12.00 treedt het koor Pavane op.
In de molen Zeldenrust is werk van de Kunstenaar Rutger Hiemstra te zien.


Oosterwijtwerd
In de kerk van Oosterwijtwerd wordt een bijzondere expositie gehouden. Onder de titel “Kunst in de Kerk” worden kunstwerken van de eigen inwoners tentoongesteld, jong of oud, professional of amateur.
Tevens treedt, naar verwachting tussen 14.00 en 15.00, het AMC kamerkoor in de kerk op. Daarnaast zal ook het atelier van de schilder Janneke Poortvliet in Object Rehobot haar deuren op deze dag geopend hebben.


N.H. Kerk ’t Zandt
In deze kerk zijn olieverfschilderijen van dhr. Bouma te zien en houtsnijwerk van dhr. Jansen.


Stedum
Om 10.00 zal de Open Monumentendag worden ingeluid door de pas gerestaureerde Mariaklok. Het bijzondere is dat de klok voor deze keer een rondgang door het dorp zal maken. Daarna kan de klok bij de brandweerkazerne aan het Klokkenpad worden bewonderd, onder het genot van een glaasje kloksmeer.


Tevens zullen op 10 september in het kader van Kunstmonument 2005 in tal van monumenten in onze gemeente exposities worden gehouden.


Website Open monumentendag
Kunstmonument 2005: kunstroute langs monmumentale panden

www.stedum.com

Geef een reactie