16 juli 2024
De toren open, de beiaardier achter het klavier en iedereen mag komen kijken. Dat was 20 jaar geleden al het idee van de Stichting Klokkenspel Groningen. En zo is sindsdien op de tweede zaterdag in juni op die plaatsen in onze provincie waar zich een carillon bevindt, al een groot aantal mensen op de Open Toren-dagen komen kijken.
Niet alleen dat carillon is dan de aandachttrekker, maar ook de luidklokken, de torenuurwerken en – in sommige gevallen – de oude speeltrommels. En daarnaast natuurlijk het prachtige uitzicht dat het publiek vanuit de torens heeft over Stad en Ommeland.
De Stichting Oude Groninger Kerken ondersteunt het idee van een Open Toren-dag en daarom wordt ook dit jaar de Open Toren-dag in samenwerking georganiseerd, met nog meer torens open dan voorgaand jaar.
Beide stichtingen willen graag een breed publiek kennis laten maken met de interessante dingen, die in de torens zijn te zien. Ook op deze Open Toren-dag, zaterdag 10 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur, verwachten de diverse deelnemende plaatselijke stichtingen en commissies weer heel veel enthousiaste bezoekers.
De deelnemers aangesloten bij Stichting Klokkenspel Groningen zijn: Groningen Martinitoren, Appingedam toren Nicolaï-kerk, Veendam toren Grote kerk, Middelstum toren Hippolytuskerk, Heiligerlee Klokkengieterijmuseum en Winschoten toren de “Olle Witte”. De volgende torens van de Stichting Oude Groninger Kerken heten u deze dag van harte welkom: Hornhuizen, Termunten, Uitwierde, Baflo, Den Andel, Eenrum, Noordbroek, Oldehove, Saaxumhuizen en Tolbert. Ook de toren van Finsterwolde is deze middag open voor belangstellenden. Ook een aantal kerken in de provincie Groningen die niet behoren tot genoemde stichtingen ondersteunen het idee van de Open Toren-dag en sluiten zich bij dit initiatief aan door ook hun deuren voor het publiek te openen: Loppersum, Noordwolde en Stedum.
De Stichting Klokkenspel Groningen kan constateren dat de belangstelling voor de veelal eeuwenoude beiaarden en luidklokken in onze provincie flink toeneemt. Zij verwacht dat de samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken en anderen dat de Open Toren-dag 2017 daar opnieuw aan bijdraagt. Tijdens deze dag is de CD “Carillons in Groningen” voor € 5,- verkrijgbaar met daarop alle carillons van de provincie.

Hervormde Kerk,

Geef een reactie