25 april 2024

Donderdag 2 februari jl. werd Steunstee Stedum officieel geopend. Naast een aantal genodigden woonden maar liefst 27 ouderen de startbijeenkomst bij. Wethouder Scheltens hield een openingsspeech, waarin hij aangaf dat de gemeente Loppersum het belangrijk vindt dat ook kleine dorpen leefbaar blijven voor ouderen. Een Steunstee kan hier een bijdrage aan leveren.

Na de openingsspeech van de heer Scheltens werd informatie gegeven over de steunstee. Een werkgroep heeft, met ondersteuning van de Stichting Welzijn Delfzijl (SWD) en CMO Groningen, gewerkt aan het tot stand komen van de steunstee in Stedum. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Vrouwenraad, Dorpsbelangen, de Jeu-de-Boulesclub, de kerken, Thuiszorg Groningen en het informatiepunt Zorg en Dienstverlening Wiemersheerd


 


Wat kunnen ouderen aan de steunstee kunnen hebben?


Alle 65-plussers uit Stedum kunnen iedere eerste donderdag van de maand naar Steunstee komen voor een koffiemiddag met een thema. Denk hierbij aan themaÕs als waarvoor kan ik bij Thuiszorg terecht, informatie over de Vliegende Equipe, mantelzorg en mantelzorgondersteuning, aanpassingen van de woning, hulpmiddelen enzovoorts. U kunt zelf ook themaÕs voorstellen.


Daarnaast hebben de koffiemiddagen ook een sociale functie.


 


Programma tot de zomervakantie


Donderdag 2 maart                                            Informatie over Thuiszorg Groningen


Donderdag 6 april                                              Mantelzorg en mantelzorgondersteuning


Donderdag 11 mei i.p.v. 4 mei                            Klussendienst de Vliegende Equipe


Donderdag 8 juni                                               Vakantie en reizen


 


De koffiemiddagen vinden plaats tussen 14.00 uur en 16.00 uur in het Hervormd Centrum


Tijdens de koffiemiddagen kunt u ook andere vragen voorleggen aan de aanspreekpunten van Steunstee Stedum.


 


Aanspreekpunten


De aanspreekpunten stelden zich ook tijdens de openingsbijeenkomst. Harry v.d. Klei werkt bij de SWD. Bij hem kunt u vooral terecht met vragen over welzijn (activiteiten, tafeltje dekje, seniorenvoorlichting), maar ook over gemeentelijke regelingen.


Bij Dirktje Kornelius, werkzaam bij het informatiepunt Zorg en Dienstverlening in Wiemersheerd, kunt u o.a. terecht met vragen over zorg (bv. kom ik in aanmerking voor thuiszorg) en wonen (aanpassingen van de woning, hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning).


Zowel Harry v.d. Klei als Dirktje Kornelius zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de koffiemiddagen. U kunt tussendoor ook telefonisch contact met hen opnemen (Harry v.d. Klei: 0596- 50787 en Dirktje Kornelius: 0596-649600, op woensdag- en donderdag)


 


Telefoonkaart


Er wordt nog gewerkt aan een telefoonkaart met alle belangrijke telefoonnummers, zoals o.a. de telefoonnummers van huisartsen, de doktersdienst, het Informatiepunt Zorg en Dienstverlening en de SWD. Als u naar de koffiemiddagen komt, krijgt u daar de telefoonkaart uitgereikt.


 


Tot ziens op donderdag 2 maart!


Werkgroep Steunstee Stedum.

www.stedum.com

Geef een reactie