18 juni 2024

Opfriscursus voor weggebruikers

0

De meeste automobilisten en motorrijders hebben de kennis van verkeersregels, die ze vroeger hebben opgedaan voor het rijexamen, niet goed bij kunnen houden. Ook hun rijstijl is niet goed afgestemd op alle veranderingen op het gebied van de inrichting van wegen en op de mogelijkheden die voertuigen nu hebben om zuinig en veilig te rijden.

3 avonden
Daarom organiseert de afdeling Loppersum van Veilig Verkeer Nederland in het najaar opnieuw een cursus van 3 informatieve en leerzame avonden voor automobilisten en andere weggebruikers, die hun kennis van verkeersregels en verantwoord voertuiggebruik willen opfrissen. Ook voor degenen, die nog rijexamen moeten doen is de cursus interessant.

Onderwerpen
In de cursus worden de thema’s De mens in het verkeer, Duurzaam veilig en Het nieuwe rijden. De cursusavonden worden steeds afgesloten met een verkeersquiz.

De cursus wordt gegeven door de heer F. Helfferich, rijschoolhouder te Loppersum. De cursus wordt gegeven op 29 oktober, 5 november en 12 november in het Vita Nova, Heerestraat 39 in Middelstum. De avonden beginnen om 19.30 uur. De kosten bedragen € 15,– voor de 3 avonden.

Opgave cursus
U kunt zich opgeven bij de heer F. Helfferich, telefoon 0596 571955, e-mail frans.helfferich@hetnet.nl of bij de heer H. ter Veen, telefoon 0596 572119, e-mail hterveen@planet.nl

Gemeente Loppersum

Geef een reactie