22 april 2024

Opknapbeurt 25 historische borgterreinen

0

Het borgterrein Tammingahuizen bij Ten Post is vanuit de lucht goed zichtbaar, sinds het grondig is opgeknapt.
ten post/bedum – Twee voorbeeldprojecten voor het herstel van oude, verborgen borgterreinen vinden op grote schaal navolging, zo is het streven. Voornemen is de komende vijf jaar zo’n 25 van deze historische terreinen in de provincie Groningen op te knappen. De eerste fase – waarvoor een begroting van 400.000 euro is opgesteld – wordt in twee jaar tijd uitgevoerd en behelst het herstel van zes tot acht van deze locaties, waaronder vrijwel zeker het terrein in Stedum, waar ooit de borg Nittersum stond. Een en ander wordt 28 mei op De Plaats Melkema in Huizinge bekendgemaakt bij de overhandiging van twee rapporten over het opknappen van de oude borgterreinen aan de Groninger cultuurgedeputeerde H. Gerritsen. Ze hebben betrekking op het samenwerkingsproject ‘Verborgen terreinen’ van Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Particulier Historische Buitenplaatsen.

Herstel van de historische plekken waar geen borgen meer op staan, maakt ze beter herkenbaar. Zo leveren ze een grotere bijdrage aan de kwaliteit en identiteit van het landschap. Twee voorbeeldprojecten zijn inmiddels gereed: het borgterrein Tammingahuizen aan de Stadsweg bij Ten Post en het borgterrein Alma aan de Wolddijk bij Bedum.

Het eerste borgterrein, waarvan in 1447 voor het eerst melding werd gemaakt, is herkenbaarder gemaakt door de sloot langs de oprijlaan te herstellen en twee dammen in de gracht te vervangen door vlonders. De gracht is ook opgeschoond en ontdaan van ontspruitende bomen. De contouren van het borgterrein Alma, waar nu een veeteeltbedrijf is gevestigd, zijn beter zichtbaar gemaakt door rondom linden te planten en waar mogelijk de gracht te herstellen. In alle gevallen gaat het om particuliere terreinen, die nu met subsidie worden aangepakt.

Tijdens een eerste inventarisatie van oude borgterreinen in de provincie, werden er zo’n honderd geteld die ‘herstelkansen’ hebben. Na een schifting bleven daar vijftig van over, zegt Ine Bielevelt, cošrdinator. Via verder onderzoek wordt nu vastgesteld welke voormalige borgterreinen als eerste worden opgeknapt.

Stimulans voor het toerisme

Groningen telde ooit 170 borgen of steenhuizen. Slechts twintig daarvan zijn bewaard gebleven. Bij de terreinen waar geen borgen meer op staan, zijn echter vaak nog wel restanten uit het verleden aanwezig, zoals reli‘f, grachten, singels en al dan niet beplante oprijlanen. Deze restanten vallen vaak zo weinig op, dat veel mensen niet weten dat het om voormalige borgterreinen gaat. De herkenbaarheid ervan wordt – waar mogelijk – nu verbeterd in overleg met de particuliere eigenaren. Ook wordt gezocht naar nieuwe functies voor deze historische terreinen, die toerisme en recreatie kunnen stimuleren.

© Archief www.stedum.com

www.dvhn.nl

Geef een reactie