29 november 2023

Oppositie Loppersum enthousiast voor gemeente Eemsdelta

0

De oppositiefracties van GroenLinks, GemeenteBelangen en VVD in de gemeenteraad van Loppersum zijn vóór gemeentelijke herindeling met buurgemeenten Delfzijl, Appingedam en Eemsmond. Met name Hans Sauerborn (GemeenteBelangen) brak maandagavond tijdens de begrotingsvergadering een lans voor een positieve benadering van herindeling. "Laten we de voordelen niet bij voorbaat wegstrepen tegen de nadelen."

Harm Janssens (GroenLinks) noemde herindeling de enige oplossing om de taken die afkomen op Loppersum, op den duur aan te kunnen. "Eemsdelta kan zich ontwikkelen tot een zeer interessante gemeente. Het nadenken moet snel beginnen", meent hij. Jan Boer (VVD) ontbrak deze avond. De vertegenwoordigers van PvdA, CDA en ChristenUnie sluiten samenvoeging van gemeenten op den duur niet uit, maar vinden dat eerst nauwere samenwerking tussen de vier gemeenten een kans moet krijgen.

Vooruitlopend op deze samenwerking pleitte GemeenteBelangen voor het in het leven roepen van een roulatiepoule voor gemeenteambtenaren. "Iedere ambtenaar in het DEAL-gebied zou een aantal weken per jaar op een vergelijkbare afdeling bij een van de andere gemeenten aan het werk moeten." Hiermee wordt volgens Sauerborn bereikt dat latere samenvoeging van gemeentelijke afdelingen als veel minder ingrijpend wordt ervaren.

Het meest kritisch over de begroting toonde zich GroenLinks. Voorman Janssens verweet het college gebrek aan lange termijnvisie. Op de begroting voor 2009 zit een tekort van bijna 1 miljoen euro. Dat jaarlijkse tekort is er nog steeds als over een paar jaar de artikel 12 status is opgeheven. Het GL-raadslid vindt het jammer dat B en W over een oplossing van dit probleem nu niet willen nadenken.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie