25 april 2024

ÔProvincie Groningen compleet aansluiten op breedbandÕ

0

Goed nieuws voor internetters op het platteland van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

De bestuurscommissie EZ van het Samenwerkingsverband Noord Nederland heeft besloten een voorstudie op te starten naar hoe het landelijk gebied in de drie noordelijke provincies versneld aangesloten kan worden op breedbandinternet. Het doel is dat ook inwoners, bedrijven in zogenaamde onrendabele gebieden zich kunnen aansluiten op een snelle internetverbinding. Beoogd wordt een open netwerk, waarop alle dienstenaanbieders toegang hebben.

Deze studie wordt eind dit jaar afgerond en leidt tot een go/no go beslissing van de SNN Bestuurscommissie EZ. In het geval van ‘go’ zal er een openbare aanbesteding plaatsvinden, waar de markt op kan intekenen. Op die manier hebben alle aanbieders gelijke kansen. Uit de partijen zal een keuze worden gemaakt. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden door de Bestuurscommissie EZ van het SNN. De benodigde investering voor dit project wordt geschat tussen de Û 6 en Û 12 mln.

De SNN bestuurscommissie EZ vindt het beschikbaar stellen van snelle internetverbindingen van algemeen belang. Dus waar je ook woont of werkt, je moet hierover kunnen beschikken. De bestuurscommissie is van mening dat dit primair een verantwoordelijkheid is van de markt, maar dat in de zogenaamde onrendabele gebieden een rol voor de overheid is weggelegd. Ook vindt deze SNN bestuurscommissie het voor dit project noodzakelijk dat alle aanbieders van breedband in de gelegenheid worden gesteld om een voorstel in te dienen. Dit alles baseert de bestuurscommissie mede op het advies dat zij heeft gekregen van het ministerie van EZ over voorwaarden wat betreft openbare aanbestedingen en staatssteun met betrekking tot dit project. Het gaat binnen dit project om zogenaamde onrendabele gebieden die nog niet ontsloten zijn en de eerst komende jaren niet ontsloten worden, omdat de markt hier niet werkt.

In de voorstudie wordt verder gekeken naar wat bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden van subsidies zijn en daarmee dus het daadwerkelijke financieel draagvlak voor dit project, wat de juridische kaders zijn en de toepassing daarvan, zoals dus op het punt van staatssteun, mededinging en procedure van aanbesteding. Ook wordt meegenomen in het advies wat de gewenste projectorganisatie is, hoe de communicatie, informatie en samenwerking moet verlopen met de diverse betrokken partijen, waaronder de gemeenten. Er wordt bovendien een interdisciplinaire begeleidingscommissie van deskundigen ingesteld.

© Archief www.stedum.com

www.gic.nl

Geef een reactie