22 april 2024

OR Loppersum in verzet tegen collegeplannen

0

loppersum – De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Loppersum verzet zich tegen de plannen van het college om geen centralisering van de gemeentelijke huisvesting door te voeren. De or wil de dependance in Middelstum opheffen, het college van B en W is daar op tegen.
In de raadsvergadering van 3 juni kan de gemeenteraad stemmen over de collegeplannen omtrent de huisvesting van de gemeentelijke instellingen.

Het voorstel van het college behelst de bouw van een pand aan de Molenweg, pal naast het gemeentelijk gebouw waar de afdeling financi‘n is gehuisvest. De locatie Middelstum waar de dienst ruimtelijke ordening en economische zaken zit, wil het college handhaven.

Voorzitter H. Ronde van de ondernemingsraad in Loppersum: “In 1999 heeft de raad besloten tot het realiseren van centrale huisvesting van de gemeentelijke diensten in Loppersum. De OR was hier erg blij mee. Het onderzoek van een ingenieursbureau heeft in maart nog uitgewezen dat de huidige huisvesting tekort schiet. Waarom wil men nu toch de zaak gespreid houden?”

In de huidige situatie zijn de diensten verspreid over vijf locaties. “Dat levert vooral op het gebied van de communicatie tussen de sectoren veel problemen op. Centralisering levert bovendien een veel betere service op voor de burgers.”

Het college vindt volledige centralisering te duur. Wethouder Jan Scheltens : “We hebben een beperkt budget voor huisvesting. Bovendien willen we de afdeling in Middelstum graag behouden. De bewoners van het dorp hebben daar behoefte aan.”

© Archief www.stedum.com

www.dvhn.nl

Geef een reactie