25 februari 2024

OR NoordNed: Ultimatum opschorten

0

De vakbonden en de ondernemingsraad stellen het personeel van NoordNed voor het ultimatum tegen het vervoersbedrijf op te schorten.

Dit naar aanleiding van de benoeming van oud-vakbondsman Hoekzema als gedelegeerd bestuurder van NoordNed. In een brief aan het personeel zeggen de ondernemingsraad en de vakbonden de benoeming van Hoekzema als ‘een positieve handreiking’ te zien. Ze stellen de medewerkers van NoordNed daarom voor om op 2 juni met Hoekzema om tafel te gaan.

Het personeel had voor dinsdag 1 juni het vertrek van directeur Braam geeist, omdat Braam zich niet aan de regels zou houden en te veel zijn eigen gang zou gaan. Mocht Braam niet opstappen dan willen de bonden en de ondernemingstraad op 2 juni twee bijeenkomsten met het personeel organiseren. Door de splitsing van het overleg zou het openbaar vervoer gewoon door kunnen gaan.

Overigens heeft de Raad van Commissarissen van NoordNed wel het vertrouwen uitgesproken in directeur Braam. Verder heeft het bedrijf voor het eerst in zijn vijfjarig bestaan winst gemaakt.

www.rtvnoord.nl

Geef een reactie