13 juli 2024

Oranjevereniging viert 70e verjaardag

0

Zaterdag 6 mei is het feest. De Oranjevereniging viert haar 70-jarig jubileum in de sporthal te Stedum. Op 1 mei 1947 werd de Oranjevereniging opgericht door enkele dorpsgenoten. Voorzitter werd de heer Enne Boelo Smid, onze kapper in het dorp.
Door de jaren heen werden er altijd Koninginnedagen, optochten en spellen gehouden met vaak als afsluiting in een feesttent en later het Herv. Centrum met toneel of muziekavonden. Vele foto’s kunt u terugzien op de beeldbank van de Stichting Historie Stedum. Deze optochten werden ook op Koninginnedag gehouden. Het feest vond o.a. plaats op het oude voetbalveld. Later werden de optochten gehouden op 5 mei en doordat het te kostbaar werd en er veel vrije tijd in zit, niet elk jaar maar om de 5 jaar. Nog later werd 5 mei om de 5 jaar een feestdag en vrije dag. De Oranjevereniging wil dit jubileum graag vieren met alle dorpsbewoners. We hopen op een kleine reünie. Natuurlijk heeft deze avond ook een officiële start. Maar na die tijd zullen de muzikale klanken van de ons zeer bekende Middelstummer muziekband “De Music Boys” de sporthal vullen. De entree is gratis voor leden. Niet leden betalen 5 euro. Komt allen zaterdag 6 mei om 19:45 uur naar de sporthal aan de Bedumerweg voor een gezellige avond.

www.stedum.com,

Geef een reactie