21 mei 2024

Õs Lands oudste kerkklok terug op zÕn plek (Met filmpje)

0

De toren van de St. Bartholomeüskerk in Stedum staat er fier bij. Al eeuwenlang. Aan de vier zijden van de toren prijkt een uurwerk zodat alle Stedumers weten hoe laat het is, in welke hoek van hun dorp ze zich ook bevinden.

Binnen in de toren is het andere koek. Al tijden. Daar moesten de beide klokken en het ophangwerk worden gerestaureerd. Gisteren is daaraan de laatste hand gelegd.
Toine Daelmans uit Brabant en een compagnon zijn bezig de ophanging van de kleine klok pas te maken. Daelmans is de enige in Nederland die luidklokken monumentaal restaureert en heeft inmiddels 700 kerken bezocht om aan de slag te gaan

Het is aardig precisiewerk en dat trekt bezoekers. Zoals George Sevenhuysen die altijd nauw bij de kerk betrokken is. En Tjeerd Burgstra. Tjeerd Burgstra (70) kan niet genoeg krijgen van ’zijn’ kerk. Die vindt hij prachtig en hij weet er alles van. "Noem mij maar een amateur-historicus, ik ben altijd op zoek naar sporen uit het verleden." Bij de klokken van de Bartholomeüskerk wordt Burgstra als vanzelf teruggevoerd naar zijn eigen verleden.

Als kleine jongen stond hij in 1943 op afstand te kijken hoe de Duitsers de klokken met geweld uit de kerktoren haalden. "Als ik daaraan terug denk, springen de tranen me in de ogen", zegt Burgstra. Gisteren niet.  Gisteren stond hij verheugd te kijken naar de lier waarmee de oudste klok van heel Nederland omhoog werd getakeld, terug op zijn stek.

"Kijk maar, er staat Anno Domini MCCC in gegraveerd, Dat is het jaartal 1300. Op 3 mei dat jaar is de klok gegoten." De Mariaklok en de grote klok waren beide versleten. 700 jaar klepelslag
gaat zelfs de dikste klok niet in de koude kleren zitten. Om ze te redden, moesten ze gerestaureerd worden. Dat was geen eenvoudige klus; gebrek aan geld maakte het niet gemakkelijker.
Nu kunnen de klokken weer los, doen waarvoor ze zijn bedoeld. "De klokken vormen een communicatiemiddel op momenten waar de menselijke stem tekortschiet", zegt Burgstra. En zo is het maar net. Stedum is sinds gisteren weer compleet.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie