29 november 2023

Op oudejaarsdag staat de activiteitencommissie van Dorpsbelangen traditiegetrouw weer met warme chocolademelk en een slokje in de Haven. Om 5 uur worden daar de ingezamelde kerstbomen weer in de brand gestoken. Mochten er mensen zijn die een vuur midden in de nacht ook mooi vinden dan is daar ook gelegenheid voor.

Daarvoor is de zandplek ook bedoeld. In de Ommelander valt te lezen dat er voor een kerstbomenbult strikte regels voor gelden. We vragen een vergunning voor een vuur aan, en om die te behouden moeten we ons wel aan die regels houden. Daarvoor wordt ieders medewerking gevraagd. Dus niet op het asfalt branden en geen grofvuil bij de bult gooien. Hierop wordt de hele dag toezicht gehouden en men riskeert een forse boete bij overtreding. Erger voor het dorp is dat we dan een volgend jaar geen toestemming meer krijgen voor een vuur. Ieders medewerking is nodig, zodat het volgend jaar ook weer op deze wijze kan.
Feest
Verder willen we het graag om 5 uur in de Haven voor iedereen gezellig hebben. Met kleine kinderen in de buurt is carbid schieten niet erg geschikt. Dus graag een uurtje onderbreken als we de kerstbomen aansteken en de chocomel schenken. Dit kan overigens ook een probleem zijn, nu de aangrenzende panden verkocht zijn aan gezinnen met jonge kinderen. Ouders, wilt u uw kinderen hier ook op wijzen? Vorig jaar ging het goed. Het is wel zo leuk als iedereen zich welkom voelt in de Haven. We vragen dit uiteraard ook zelf aan de carbidschieters, en ook voor hen is het dan vast een goed moment om even warm te worden en een slokje mee te drinken.
’s Avonds is er feest in de sporthal, vanaf 01.00 uur tot 05.00 uur. Er is dit jaar geen vuurwerk op de parkeerplaats naast de voetbalkantine, omdat de kosten hiervan hoog oplopen en niet gesubsidieerd worden. Er is overigens ook een Stedumer die ieder jaar prachtig vuurwerk afsteekt, naam en adres bij de redactie opvraagbaar.
Het feest in de sporthal vindt plaats onder begeleiding van professionele beveiliging. Zij zien erop toe dat er geen vuurwerk mee naar binnen wordt genomen. Dit feest is mogelijk omdat de gemeente ons subsidieert in het vertrouwen dat alles goed verloopt. Voorgaande jaren is gebleken dat het in Stedum heel gezellig kan zijn met Oud en Nieuw. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor!
Hulp
Wil dit slagen dan is een goede sfeer, maar ook hulp bij de voorbereiding en het opruimen nodig. Voorbereiding is met een aantal voetballers prima verlopen. We ruimen zondag 3 januari weer op, zodat iedereen een beetje bij kan komen. Meld je aan bij Peter Slager, tel 551972, slagerp@hetnet.nl. We zijn zo vrij mensen direct te benaderen en hopen dat iedereen dan ook snapt dat we die hulp echt nodig hebben. Dit feest kan worden gehouden, omdat er mensen zijn die in de Oudejaarsnacht bereid zijn nuchter voor anderen een biertje te tappen. Helpen is ook heel gezellig natuurlijk.
Bedankt alvast voor de medewerking, dan wordt het weer een geslaagd Oud en Nieuw feest!

Peter Slager en Lies Oldenhof

Geef een reactie