25 juli 2024

Op oudejaarsdag staat de activiteitencommissie van Dorpsbelangen traditiegetrouw weer met warme chocolademelk en een slokje in de Haven. Om 5 uur worden daar de ingezamelde kerstbomen weer in de brand gestoken. Mochten er mensen zijn die een vuur midden in de nacht ook mooi vinden dan is daar ook gelegenheid voor. Daarvoor is de zandplek ook bedoeld.

We hebben een vergunning voor een vuur gekregen, en om die te behouden moeten we ons wel aan die regels houden. Daarvoor wordt ieders medewerking gevraagd. Dus niet op het asfalt branden en geen grofvuil bij de bult gooien. Hierop wordt de hele dag toezicht gehouden en men riskeert een forse boete als men zich niet aan de regels houdt. Erger is dat we dan een volgend jaar geen toestemming meer krijgen. Ieders medewerking is nodig, zodat het volgend jaar ook weer op deze wijze kan. Er is genoeg voorraad (toegestaan) brandbaar materiaal om het ’s middags èn ’s avonds warm te houden.
Feest in de sporthal
’s Avonds is er feest in de sporthal, vanaf 01.00 uur. De (verplichte) professionele beveiliging ziet uiteraard toe op het niet mee naar binnen nemen van vuurwerk. Eindtijd: 5 uur. Dit feest is mogelijk omdat de gemeente ons subsidieert in het vertrouwen dat alles goed verloopt. Voorgaande jaren is gebleken dat het in Stedum heel gezellig kan zijn met Oud en Nieuw. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor!
Hulp
Wil dit slagen dan is een goede sfeer, maar ook hulp bij de voorbereiding en het opruimen nodig. De voorbereiding is de dag na Nieuwjaar, zodat iedereen een beetje bij kan komen. Meld je aan bij Peter Slager, tel 551972, slagerp@hetnet.nl. We zijn ook zo vrij om mensen te vragen en hopen erop dat iedereen snapt dat we die hulp ook echt nodig hebben. Dit lukt alleen omdat er ook mensen zijn die in de Oudejaarsnacht bereid zijn nuchter voor anderen een biertje te tappen. En helpen is ook heel gezellig natuurlijk.

www.stedum.com

Geef een reactie